Patienthistorier

Rehabilitering – en dagbog

Dagbog fra rehab. ophold på Feiring klinikken i Norge

Her kan du læse dagbog fra en af vores medlemmer, der har fået lov til at deltage i et rehab. ophold på Feiring klinikken i Norge. Klinikken tilbyder
rehabilitation til PAH patienter. Et tilbud der endnu ikke eksisterer i Danmark. Men et tilbud som vi som forening bakker op om og håber kan blive et
tilbud til alle danske PAH patienter.

 

Dagbog fra rehab. Ophold på Feiring Klinikken Norge 1. juni 2015 – 19. juni 2015. 

Har du spørgsmål eller andet omkring opholdet, så opret dig som bruger til vores forum og stil dit spørgsmål her. Så skal jeg prøve at svare så hurtigt som muligt. Opbygningen af rehab. opholdet kan se af nedenstående fil samt den træningslære der blev gennemgået i forbindelse med den teoretiske del.

Uge 1:

Dag 1, mandag d. 1. juni

Tog hjemmefra kl. 04.30 for at tage flyet kl. 07.10 fra Kastrup til Gardermoen Oslo. Sølvi fra den norske PAH patientforening var så flink at hente mig i lufthavnen, og give mig et lift til Feiring klinikken der ligger ca. 30 min. Kørsel fra Gardermoen. Sølvi deltager i sit 5. rehab. ophold på Feiring. 1. gang var som et almindeligt hjerterehab. ophold. Så det er således 4. år at LHL og Feiring klinikken tilbyder rehab. ophold til PAH-patienter. Opholdet strækker sig over 3 uger og indeholder alt fra test af ens fysiske formåen, til konditions- og styrketræning, samtaler med psykolog til teori om kost, træning m.m.

Vi ankom på Feiring kl 9.00 mandag, morgen modtog nøgler til vores værelser. Nogle er indkvarteret i små hytter hvor 3 personer bor sammen, andre (ligesom jeg) er indkvarteret på enkeltværelser på selve klinikken. Jeg har en fin udsigt til små bjerge og søen.

På selve 1. dagen fik vi vores værelser, havde intro til stedet og rundvisning på klinikken således at vi ved hvor alting er. Personalet er søde, venlige, imødekommende og virker generelt oprigtige i at de ønsker os det bedste ved opholdet. Vi er delt op i 2 grupper, hvoraf størstedelen testes og har samtaler på 1. dagen, jeg skal først testes i morgen tirsdag kl. 08.15.

Som det sidste på dagen var der introduktion ved fysioterapeut til træningsrummet, de enkelte maskiner og hvordan disse skal anvendes.

Dag 2, tirsdag d. 2. juni

I dag startede jeg med at have en samtale med den ansvarlige sygeplejerske for rehab. opholdet, vi talte om alt fra hvordan man har det fysisk, psykisk, hvor længe man har haft sygdom, udfyldte spørgeskema, medicinliste, blodprøvesvar fra DK, allergier m.m.

Herefter var der samtale med arbejdsmarkedskonsulent, hvilket ikke var så relevant for mig da jeg jo ikke er ansat i Norge, men i Danmark.

Herefter var der tid til test

Testen foregik sammen med idrætspædagog Odd Erling. Først blev der målt vægt og højde, for herefter at måle EKG i hvile og dernæst blodtryk i hvile. Dernæst skulle der foretages spiometri, første del af spiometri var max ind- og ud-åndingstest og herefter hurtige ind- og udånding af vejret i 12 sekunder for at måle ens maksimale ilt optag på et minut. Da dette var overstået fik jeg påsat et iltmætningsmåler i panden, da denne skulle være mere nøjagtig end fingermåleren. Iført alt dette samt maske til at foretage måling af åndedræt blev jeg placeret på et løbe- / gangbånd for at foretage selve testen. Før end at testen kunne foretages, blev lægen tilkaldt der er tilstede under hele testen. Testen startede med lav hastighed for opvarmning i ca. 2 min. Hvorefter tempoet gradvist blev sat op. Ved hver øgning af tempo blev der målt og noteret iltmætning, blodtryk og vurderet niveau på Borg skalaen fra 6-20. Alt imens testen foregik blev der taget EKG. Testen blev afsluttet ved opnåelse af Borg niveau 15, herefter blev der kørt ned på lav hastighed for at nedtrappe, også her blev der taget blodtryk for at se udviklingen i dette. Nedtrapning tog 2 minutter. Herefter vurderer lægen ud fra testen hvorledes ens træningsintensitet skal være til resten af opholdet, dette får jeg oplyst i morgen onsdag.

 

Efter frokost havde vi lidt motion i gymnastikholdet. Vi startede med lidt generel navnelege for at lære hinanden at kende, for herefter at gå over til let motion. Til at starte med var dette gang i salen i normalt gå tempo for herefter at sætte tempoet op til motionsniveau. Senere blev det til let step på stedet med diverse øvelser fra side til side brug af arme med mere, men hele tiden med fokus på at man ikke måtte blive for forpustet. Meningen med dette var blot let aktivitet inden, træningen begynder i morgen. Derefter var der diverse bevægelsesøvelser med ballon i gang.

Efter træningen var der foredrag med Psykolog omkring stress, dets symptomer, påvirkning på hjerte af og kredsløb ved stress samt mulige måder at nedbringe og identificere stress problematikker.

Dag 3, onsdag d. 3. juni

Vi er nu blevet opdelt i 2 hold, hold 1 som kun består af PAH patienter (11 personer) og hold 2 som består af hjertepatienter (7 personer).

Dagen startede for mit holds vedkommende med styrketræning, der blev udleveret ark med de øvelser som dagens træning bestod af. I Norge anvender man Borgs skalaen far 6-20, for de enkelte aktiviteter er det angivet med en farvekode om Borgs skalaen 9-12 (Let forpustet), 13-14 (medium forpustet) eller om det er 15-17 (meget forpustet) eller som de siger på Feiring Ja, Nej, Hold kæft forpustet. (Det eneste man kan svare). For de fleste PAH patienter må man kun træne op til Borgs skala 13-14, men enkelte kan få lov til at træne i niveau 14-15 ved enkelte øvelser.

Vi skulle alle tage 2 sæt de fleste med mellem 4 og 6 gentagelser pr. sæt og med max Borg skala 13-14, jeg selv skulle tage 8 til 10 gentagelser pr. sæt. Det blev indskærpet at ved det mindste ubehag skulle man stoppe træningen. Inden vi tog fat i de enkelte øvelser var der 10 min. opvarmning på løbebånd eller kondicykel. Herefter styrketrænede vi 2 og 2 i ca. 45 min. Timen blev afsluttet med 5 til 10 min. nedtrapning på løbebånd eller kondicykel.

Herefter var der teorilektion i sygdoms lære, hvor en læge talt om PAH. Intet nyt under solen her.

Efter frokost havde vi igen klasseundervisning denne gang både hold 1 og 2, denne gang var emnet ”ændringsprocessen” Der blev gennemgået de forskellig faser, og den enkelte patient skulle finde 1-3 prioriterede punkter man ønskede at ændre, angive delmål, succeskriterier og angive motivation herfor.

Efter klasseundervisningen, var der tur til en gangtest i gymnastiksalen. Gang testen foregik i hold af 3 personer ad gangen. Jeg skulle gå med Synnøve og Olav. Inden gangtesten målte hver vores fysioterapeut blodtryk og satte ilt-/ pulsmåler på vores finger. Herefter gik vi alle 3 samtidig 6 min. gangtest i gymnastiksalen. For hvert minut der gik, skulle der meldes ind med iltmætning og puls til vores ansvarlige fysioterapeut. Da vi var færdige skulle vi angive forpustet hed jf. Borgsskala 13/14 for mit vedkommende) med en gangdistance på 641,1 meter.

Efter gangtesten var der samtale med idrætspædagog Odd Erling, om hvor meget og hvordan man havde trænet før, angivelse af mål for opholdet samt en tilbagemelding på den fysiske test jeg havde lavet om mandagen samt en gennemgang af hvordan de ønskede at jeg skulle træne med belastning jf. Borgs skala gennem rehab. opholdet.

Efter aftensmaden sluttede jeg af med lidt afslapning i Feiring klinikkens varme svømmepøl (ca. 32 grader)

Dag 4, torsdag d. 4 juni

Dagen startede ud med teori/undervisning i kost for begge hold. Underviseren var ernæringsfysiolog og gennemgik forhold omkring sammensætning af måltider (Fordeling af de forskellige typer mad/hvor stor en andel de skal udgøre af en tallerken), faste måltider, mellemmåltider (ca. 3-4 timer mellem hvert måltid) samt 5 om dagen (i DK er det 6 stk. frugt/grønt om dagen, svarende til 600 g hvoraf mindst 300 er grøntsager der er anbefalingen. Efter undervisningstimen, var det tid til hjertetrim i gymnastiksalen.

Ved hjertetrim træner PAH patienter sammen med øvrige hjertepatienter, da de PAH patienter der er vurderet egent til efter den fysiske test skal træne i Borgs 14-15 skalaen i denne time. De patienter der ikek var egnet til den lidt hårdere fysiske træning, skulle i stedet cykeltræne i træningslokalet. Hjertetrim er bygget op i lidt a la intervaltræningsprincipper. Man har opvarmning for herefter at have moderat hård aktivitet i 4 min. og dernæst let aktivitet i 3 min. Dette mønster gentages 4 gange. Mellem hver moderat til hård fysisk aktivitet, drikkes der vand og de der har behov herfor holder helt pause, eller går meget stille rundt i salen. Underviserne er hele tiden meget obs. på den enkelte, og spørger ind til hvordan den enkelte har det og nævner at ved for det mindste ubehag skal man stoppe, og helst nå at stoppe inden ubehaget opstår.

Inden vi begyndte var der de obligatoriske 10 min. Opvarmning med diverse øvelser for variation, men alt i et stille og roligt tempo. Det blev nævnt at den enkelte patient (især PAH-patienter) skulle være opmærksom på at øvelser hvor man brugte ben og derefter samtidig lavede armbevægelser, medfører en hurtigere trætning af kroppen. Så hvis man bemærkede at det blev for meget skulle man stoppe eller helt undlade at foretage armbevægelser.

Første interval bestod af hurtig gang rundt i salen for PAH-patienter og jogging løb for de almindelige hjertepatienter. Herefter vandpause og 3 min. Let gang. Andet interval bestod af lidt a la stepfitness på stedet (lidt som det ses på DR3). Herefter vandpause og 3 min let gang. Tredje interval bestod også af lidt a la stepfitness som ved interval 3. Efterfulgt af vandpause og 3 min. Gang. Fjerde interval, bestod af cancan dans, dog i et lidt lavere tempo. Skiftevis løfte venstre ben, dernæst sparke med venstre ben for at gentage dette med højre ben. Når dette var gjort i typisk 30. sekunder var der 30 sekunder men jogging/gå på stedet, hvilket blev gentaget over de 4 min. Herefter vand og let gang i 3 min. Efter alt dette var pulsen kommet godt derop af og resten af timen blev brugt på udstrækning af diverse muskler.

Efter frokost, var der en længere pause idet der var rygestopskursus for dem der ønskede dette, og næste fysiske træning startede derfor først 13.30. Hvilket også var lidt tiltrængt efter formiddagens strabadser.

Igen skulle vi i gymnastiksalen, begge hold. Denne gang var det cirkeltræning efter de obligatoriske 10 min. Opvarmning.  Cirkeltræning bestod af 8 aktiviteter, som man skulle gennemføre 2 og 2.

  1. øvelse, ligge på måtter med benene flettet sammen og holde sig oppe i maven imens man kastede en bold mellem hinanden. 2. øvelse, styrketræningselastik trække den tilbage til bryst. 3. øvelse, stå op og gå ned i siddestilling og op igen. (PAH patienter fik at vide at vi ikke behøvede at gå i 90 grader) 4. øvelse, armbøjning på stor træningsbold. 5. øvelse, kast med basketball på basketmål. 6. øvelse, ligge på måtte på ryggen og skulderen placeret på en ”halvkugle” og derefter løfte maven og benene op som man stod i bro. 7. øvelse, sidde på stor balancebold og skiftevis strække venstre og højre ben og hvis muligt modsatte arm. 8. øvelse, gå op og ned på stepbænk med en passende armvægt.

Hver øvelse skulle udføres i 45 sekunder, og man skulle helst stoppe inden ubehag, da kurset ligger vægt på at den enkelte lærer sine egne grænser at kende, således at man er i stand til at træne uden at træne for hårdt når opholdet er afsluttet. Cirklen blev gentaget 2 gange. Herefter var der udstrækning af diverse relevante muskler. Efter cirkeltræningen, skulle vi blive i gymnastiksalen for at hav  e ½ times afspænding/autogen træning. For dem som havde lyst var der om aftenen (kl. 19.00) Yoga for hjertet. Genoprettende/genopbyggende Hatha yoga, med fokus på åndedrætsteknikker, stressreduktion, stræk- og afspændingsøvelser og øget kropsbevidsthed. Formålet med dette tilbud er at øge lungekapaciteten, reducere stress, styrke kroppen og opnå en bedre sundhedstilstand. Kurset er ikke en obligatorisk del af rehab. Opholdet, og den enkelte deltager betaler 50 NOK for en yogaklasse eller 100 NOK for de 3 gange det afholdes over rehab. Opholdet.

Dag 5, fredag d. 5 juni

Fredagen er en kort dag på Feiring, her der er kun undervisning og træning indtil frokost, herefter bestemmer den enkelte om man ønsker at tilbringe weekenden på Feiring, eller om man ønsker at tage hjem.

Vi startede dagen med teori omkring træningslære, igen var vi delt op i 2 hold. Idet PAH patienter for viden der kun er relevant for os om hvordan vi skal træne og lytte efter kroppens signaler, således at den enkelte er i stand til at varetage sin egen træning når opholdet ophører.

Næste punkt på programmet var Spinning, før jeg kom herop var spinning det sidste jeg havde troet jeg skulle prøve efter at have fået konstateret PAH. men nej! Inden timen gik, i gang blev der instrueret i at PAH patienter skulle tage det med ro, og træne inden for Borg niveau 13-14, med mindre man havde fået at vide man kunne træne op til niveau 15. Endvidere blev det indskærpet at ved det mindste tegn, skulle man sætte tempoet helt ned og cykle roligt uden modstand, og til sidst kunne de der ikke ønskede at deltage at spinne, træne i motionsrummet med en anden fysioterapeut. Først var der de obligatoriske 10 min. opvarmning på cyklen, for herefter at starte spinningstimen. Timen var opdelt i intervaller hvor man skiftevis kørte med lavere belastning og flere omdrejninger eller hård modstand og mindre omdrejninger. Hele tiden blev der fulgt op på om man havde det ok, og der blev løbende målt iltmætning og puls på PAH patienter. Efter ca. 40. min, kørte vi af i ca 5-10 min. og fredagens program var overstået.

Oplevelse af første uge

Nu er min første uge allerede gået, jeg tager senere i dag flyveren fra Oslo til København for at kunne være sammen med min familie igen, inden jeg skal afsted igen søndag. Jeg er super glad for at have kunne få lov til at deltage i dette rehab. ophold på Feiring. Dette at få nogle retningslinjer for hvordan man skal træne, og hvad man skal være opmærksom på er for mig utrolig motiverende. Endvidere er medarbejderne utrolig søde, opmærksomme og glade og dette smitter af på os deltagere. Øvelserne er egentlig lidt hårdere end jeg havde forventet, men jeg har å intet tidspunkt haft det dårligt eller følt noget ubehag, og jeg må sige det er en dejlig oplevelse af være træt på den gode måde fordi man har været aktiv. Jeg er spændt på hvordan det går mig over de næste 2 uger.

God weekend fra Feiring Klinikken i Norge.

Uge 2:

Dag 6, mandag d. 8. juni

Jeg fløj til Oslo søndag aften efter at have brugt weekenden sammen med min skønne familie :-).

Mandagen startede med undervisning/teori omkring sundhed og livsstil, fint indlæg med forskellige oplysninger.

Efter undervisningen skulle vi alle i gymnastiksalen for at have styrketræning med elastik bånd. Som altid blev der startet op med ca. 10 min. opvarmning og der blev indskærpet at ved det mindste ubehag skulle man stoppe og helst inden. Vi lavede forskellige træning af muskelgrupperne, biceps, triceps etc. der var mulighed for at vælge 4 forskellige styrker på elastikken således at hårdheden blev tilpasset den enkelte. Klinikken sælger også disse elastik bånd, som jeg har købt et par stykker af, da de gør det meget nemmere at træne i det man kan gøre det hjemme og ikke er afhængig af et træningscenter. Træningen foregik ved skiftevis at lave 2 øvelser af gangen og herefter skifte til 2 nye øvelser. Efter styrketræning var der udstrækning af de relevante muskelgrupper.

Efter frokost skulle vi have intervaltræning udenfor, begge hold var samlet til denne øvelse. Men de patienter der havde mindst fysisk overskud, lavede lettere intervaltræning. Vi andre skulle på tur i bakkerne. Billedet nedenunder viser lidt hvor stejlt området hvor Feiring klinikken ligger egentligt er, nedenstående tur op af bakken var opvarmning før selve intervaltræningen:

 

Efter den “lette” opvarmning, skulle vi til selve intervaltræningen, en endnu stejlere bakke der strækker sig over flere km, og egentlig ikke rigtig flader ud før end man har nået toppen. Vi skulle gå så langt op ad bakken som muligt under hensyntagen til at vi ikke måtte få det dårligt, for herefter at gå ned til hvor vi startede på 4 min. Dette skulle gentages 4 gange, hvor man helst skulle komme lidt længere for hver gang. Øvelsen var for de “almindelige” hjertepatienter på Borg skala 15-17, for enkelte PAH patienter 14-15 og for

 de øvrige PAH patienter 13-14. Øvelsen var ufattelig hård, men jeg følte mig alligevel lidt sej over at gennemføre 4 ture op ad ned af bakken/bjerget. Godt nok kunne jeg ikke øge distancen, men gå ca. den samme distance hver gang. Efter bad og omklædning skulle vi have undervisning i kost og så var den dag slut.

Dag 7, tirsdag d. 9. juni

Dagen startede med udetræning, efter opvarmning skulle vi alle spille 10 huller Frisbee golf:

Øvelsen var meget social i forhold til de andre øvelser vi har lavet og stadigvæk fik man pusten lidt op, da området er meget bakket her.

Efter de fysiske udskejelser, var der foredrag ved 2 ergoterapeuter omkring hvordan man kunne tilrettelægge sin dag med hensyntagen til ens energiniveau. Dette var lidt mere målrettet de dårligere patienter.

Efter frokost var der opfølgningssamtale med den ansvarlige sygeplejerske, men i og med vi er så mange skal jeg først til på torsdag. Så jeg havde fri en time.

Næste aktivitet var Cirkeltræning i gymnastiksalen, som beskrevet under en af de tidligere dage i uge 1, dog med lidt variation i øvelserne. Jeg var dog ikke med da jeg havde samtale med psykologen. Efter afspænding var dagen slut.

Dag 8, onsdag d. 10. juni

Vi startede ud med anden del af undervisningen i sundhed og livsstil, som lidt hænger sammen med de samtaler man har med sygeplejersken, hvor de blandt andet kigger på ens blodprøver for at sikre at man ikke eksempelvis har forhøjet kolesterol diabetes eller lignende.

Efter undervisningen skulle vi igen i gymnastiksalen for at lave øvelser på store oppustelige bolde. Efter opvarmning og instruktion blev der lavet forskellige øvelser, armbøjninger, lændeøvelser, balanceøvelser og lidt mere med bevægelser for at få pusten lidt op.

Efter frokost skulle vi have gruppesamtale (alle PAH-patienter) med psykolog. Dette foregik i vanlig rundkreds og hvor den enkelte kunne tale om sine bekymringer, erfaringer med sygdommen og lignende. Herefter var dagen for mit vedkommende slut, da det sidste punkt var til patienter med behov for at tabe sig.

Dag 9, torsdag d. 11. juni

Vi startede dagen med en spinning, på samme måde som beskrevet i uge 1, eneste undtagelse var at de almindelige hjertepatienter kom på deres eget spinninghold og PAH-patienter på deres eget, således at tempoet kunne afpasses til hele gruppen.

Efter spinning og bad, skulle vi have praktisk undervisning i kost. Vi skulle således i træningskøkkenet og lave forskellige retter som kunne være helt nye opskrifter eller sundere udgaver af normale opskrifter. Vi lavede blandt andet: kyllingesalat, rejesalat, fiskefrikadeller serveret i pitabrød med salat og hjemmelavet chutney, ovnbagte peberfrugter med couscous, hjemmelavet knækbrød, fiskesuppe, mangosalsa og scones med abrikoser. Efter frokosten havde vi pause indtil 13.30, hvor de der manglede at være til samtale med den ansvarlige sygeplejerske kom til det. Ved samtalen gennemgik man blodprøver og fik at vide om blandt andet ud fra disse kunne se om man havde risiko for diabetes, forhøjet kolesterol og lignende. Endvidere blev der spurgt indtil hvordan man havde det med kurset, de forskellige øvelser og underviserne.

Derefter var der træning i det grønne, ligesom uge 1 skulle vi have styrketræning med elastikker, men i stedet for at gøre det indenfor gik vi ned til Mjøsa, som er en stor sø som Feiring klinikken ligger meget tæt ved. Øvelser var meget lig dem vi lavede i uge 1.

Dag 10, fredag d. 12. juni

Fredag er som altid en kort dag på Feiring klinikken, denne fredag var ingen undtagelse. Vi startede med 1 times hjertetrim i gymnastiksalen (Borg skala 13-14) efter opvarmning bestod træningen af diverse bevægelsesøvelser a la dem på DR3 hvor de viser morgengymnastik. Og programmet var meget lig det der er gennemgået torsdag i uge, med eneste undtagelse at man ikke skulle være helt så anstrengt.

Efter træning var der tid til et hurtigt bad og for de norske deltagere var der information om patientrettigheder ved LHL (som er Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyge i Norge)

Uge 3:

Dag 11, mandag d. 15. juni

Hele dagen var friluftsdag, begge hold skulle på tur til Eidsvoll. Eidsvoll er en by ca. 30 km. Fra Feiring hvor den norske grundlov blev underskrevet i 1814. Der er således museum og smuk natur i området.

 

Vi fik pakket bilerne med siddeunderlag, mad og alle vores tasker og kørte derefter til Eidsvoll. Ved Eidsvoll var der mulighed for at gå en tur i det fine og nyde det smukke område inden frokost. Jeg begik mig straks på tur sammen 4 af de andre, turen skulle ca. være 3 – 3,5 km i lettere kuperet norsk terræn. Da vi havde gået ca. ½ time, mente en af deltagerne, der kom fra nærområdet at vi skulle krydse henover over vandet og gå på den anden side, og senere komme tilbage til området, hvilket kunne skulle være en lille omvej. Dette medførte at i stedet for de førnævnte km, endte vi med en tur på ca. 7 km på 1 ½ time. Godt trætte kom vi tilbage til Eidsvoll bygningen akkurat på det tidspunkt hvor der var frokost. Efter en frokost i parken omkring Eidsvoll bygningen, var der Petanque og kongespillet. Herefter skulle jeg sammen med tre andre tilbage til Feiring, og tale med ledelsen omkring mit ophold m.m. Imens var de resterende deltagere på guidet rundtur i Eidsvoll bygningen og dets museum.

Dag 12, tirsdag d. 16. juni

Dagen startede med undervisning/snak i plenum med en af vores fysioterapeuter om det at man snart skulle hjem. Hvordan man skal lægge en plan for hvorledes man ønsker at træne, tabe sig eller stoppe med at ryge. Der blev udleveret ark hvor man kunne angive mål og delmål som skal udfyldes og anvendes til afslutningssamtalen.

Herefter var det tid til gruppesamtale med psykolog, herunder blandt gennemgang af meditation/afspænding.

Efter frokost havde enkelte afslutningssamtaler med fysioterapeut, hvor der blev sat mål for en efter afslutning af opholdet. De øvrige (inkl. Mig) havde fri.

Efter dette skulle jeg sammen med 3 andre til gangtest i gymnastiksalen, det lykkedes mig at forbedre min gang distance med 0,6 meter, på trods af den lange gåtur dagen inden.

Efter gangtesten var det tid til spinning, dette fulgte samme princip, som tidligere fortalt for spinning.

Dag 13, onsdag d. 17. juni

Vi lagde hårdt ud med cirkeltræning i gymnastiksalen, øvelserne mindede meget om det der er beskrevet for dag 4, dog var der eks. Kommet flere til med badminton og triceps øvelser. Ellers samme princip.

Herefter havde jeg afslutningssamtale med Odd Erling (Idrætsfysiolog) og fik sat mine mål for efter opholdet. Efter frokost havde vi kort undervisning i kosthold, omkring fedt, proteiner og lignende.

Resten af mit hold der ikke havde haft gangtest om tirsdagen skulle testes efter undervisningen. Jeg gik derfor med hjertepatienterne ud i regnen for at tage 2 runder frisbee golf.

Kl 16.00 mødtes hele holdet i træningskøkkenet for at lave aftensmad sammen, vi skulle forberede forskellige tapas retter, som vi bagefter spiste sammen. Det var meget hyggeligt at have tid til at lave lidt socialt og få lidt andet mad.

Dag 14 , torsdag d. 18. juni

Vi startede dagen med bassin træning, jeg kom dog først efter opvarmningen da jeg havde en kort samtale med psykologen fra morgenstunden. Jeg “varmede” let op i bassinet og deltog herefter i træningen. Træningen bestod skiftevis af diverse konditionsøvelser i vandet for dernæst at skifte til styrketræningen i vand. Øvelserne krævede meget, men føltes egentlig også samtidig behageligt. PAH patienter blev dog rådet til at  kun have vandet dækkende til ca. mellem navle og bryst, da trykket på brystkassen ellers kan være for meget når man samtidig er aktiv. Efter træningen var der 5-10 min afspænding i vand med div. flydeanordninger og musik utrolig behageligt.

Dernæst skulle vi direkte i styrkerummet for at have styrketræning som beskrevet i uge 1.

Efter frokost var der praktisk kosthold, vi skulle lave diverse sunde retter i køkkenet som vi herefter spiste sammen meget hyggelig. Om aftenen var der en yngre norsk musikant der kom og spillede viser, for dem der havde lyst til at høre dette. Jeg pakkede tasker og vaskede tøj ;-).

Dag 15, fredag d. 19. juni

Så kom den sidste dag, vi lagde ud med konditionstræningen i styrkerummet, der var først opvarmning for derefter at have 4 intervaller bestående af 2 min med høj intensitet og dernæst 4 min lav intensitet, på konditionscykel, gang-/ løbebånd, romaskine, stepkasse eller hvad man nu havde lyst til.

Dernæst var det tid til en evaluering af opholdet med Nina (sygeplejerske) og hvad der havde været godt eller skidt og generelle kommentarer om opholdet.

Og så var mine tre fantastiske uger på Feiring klinikken slut :-(. Jeg må sige at jeg er blevet positivt overrasket over opholdet, de patienter jeg har lært at kende, det fantastiske personale på Feiring Klinikken. Der virkelig har givet mig lysten og motivation til at træne og ikke mindst har gjort mig i stand til at kende mine fysiske begrænsninger så jeg føler at jeg kan træne for mig selv. Jeg ville ønske at vi havde et sådan tilbud i Danmark, eller at jeg var så heldig som mine meddeltagere kan kunne komme til Feiring igen næste år, for at følge min udvikling, møde alle disse dejlige mennesker og bliver opdateret på min viden om korrekt træning når man nu har PAH.

De bedste hilsner

Bjarne fra Danmark.

Vores fantastiske rehab. team (fra venstre: Yvonne- Fysioterap., Nina Sypl., Odd Erling Idrætspædagog og Grete Fysioterap.)

 

Mine norske deltagere og jeg (PAH-teamet)

 

 

Hent materiale

Du kan dovnloade hele hæftet med Patienthistorier her

Ugeplan fra
Rehab ophold Feiring

Træningslære PAH Rehab
ophold Feiring

Pulmo… hva’ for noget?

Læs Annes historie

PAH – en makker for livet

 

Jeg lever stort set det liv,
som jeg har lyst til

Det var ikke astma
– de kalder det PAH?

Forældre til PAH-patient

Når livet ændrer sig

Læs Pias historie

 

Rehabilitering
– en dagbog

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.