PAH Patientforeningens tilknyttede lægeudvalg

Lægeudvalget består af:

  • Formand: Søren Mellemkjær, overlæge, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Erik Nielsen-Kudsk, overlæge, lektor, dr.med., Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Lars Fog, Formand for regionalt kardiologisk råd, Aalborg Universitetshospital
  • John Bonde Knudsen, speciallæge i reumatologi og intern medicin, formand for reumatologisk specialeråd i Region Syddanmark, OUH
  • Carsten Schade Larsen, overlæge, infektionsmedicin, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Hans Jørgen Andersen, praktiserende læge, Region Midtjylland
  • Jytte Graarup, Klinisk Sygeplejespecialist, Cand. Cur., Hjertecentret, Rigshospitalet
  • Charlotte Uggerhøj Andersen, Læge, lungemedicin, Ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.