Seminar 2021

Medlemsseminar d. 11. – 12. september 2021.

Der er overnatning på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Kære Medlem
En vigtig begivenhed i vores arbejde i PAH Patientforeningen er det årlige seminar for vores medlemmer. I 2021 er vores seminar planlagt under overskriften ’Lev sundt med PAH – om psykisk og fysisk velvære trods kronisk sygdom’.

Vi er en lille patientgruppe med en sjælden sygdom. Når det er sagt, så deler vi et ønske med andre kroniske syge; nemlig at kunne leve et sundt og meningsfuldt liv – både fysisk og psykisk, hvor energi og ressourcer bliver forvaltet således, så der er plads til at leve og ikke bare overleve.

Et centralt emne i vores arbejde er rehabilitering. Vi har endnu ikke et rehabiliteringsprogram i Danmark, som udelukkende er rettet mod PAH patienter, men det betyder ikke, at vi ikke skal beskæftige os med emnet. Når man har fået stillet diagnosen PAH, kræver det en kæmpe indsigt og et stort overskud at vende tilbage til hverdagen og få den til at fungere optimalt, hvorfor vi har brug for både viden og redskaber. Forandringerne omfatter ikke bare os patienter, men også vores pårørende, som er vigtige og afgørende medspillere.

Nedenstående program har som intention at give vores medlemmer – både patienter og pårørende – øget viden om og inspiration til at opnå en bedre balance i hverdagen og lære at leve med de op- og nedture, som følger med diagnosen PAH.

Programmet er bygget op med en videns del om rehabilitering og krop/psyke forhold. Herefter går vi lidt mere pragmatisk til værks gennem workshops, som introducerer konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med kroppen og psyken i hverdagen og fastholde en høj livskvalitet som kronisk syg.

Vi håber, I vil støtte op om vores arbejde i PAH Patientforeningen. Vi ser frem til at høre fra jer.

De bedste hilsner
PAH Patientforeningen

Tilmelding

Deltagelse på medlemsseminaret koster 700,00 kr pr. person for overnatning med morgenmad, frokost og middag. Programmet for medlemsseminaret finder du i et link nede i denne mail. Mindre ændringer i programmet kan forekomme.

Tilmelding sker ved indbetaling på konto 8010 1550863 eller på mobilepay 93 84 84 48.

Husk! at angive medlemsseminar og dit navn i emnefeltet.

Tilmelding til medlemsseminaret er bindende efter 20. Juni 2021 hvilket betyder, at vi ikke kan refundere din indbetaling efter denne dato.

Kun medlemmer, patienter såvel som pårørende, kan deltage i seminaret.

Program for Seminar d. 11. og 12. september 2021

for PAH patientforeningen

Program for lørdag d. 11. september

Velkomst & program. 11.00 – 11.30
Under velkomst præsenterer deltagerne sig.
Programmet for dagen bliver kort gennemgået.

Rehabilitering 11.30 – 12.30
Postdoc, ph.d.cand.scient.san Christian Have Dall, fysioterapeut på Bispebjerg Hospital fortæller om sit forsknings projekt om effekten af træning på hjertetransplanterede og hjertesvigtspatienter. Oplægget foregår digitalt.

Kort pause 12.30 – 12.40

Krop og Psyke 12.40 – 13.10
v/ psykomotorisk terapeut Evy Elgaard Lüneborg, der arbejder som jobindsatsmedarbejder ved Jobigen, Viborg Kommune. Underviser til dagligt i krop/psyke sammenhænge og smertehåndtering.

Dette oplæg handler om at give en forståelse for sammenhænge mellem krop og psyke. Temaerne tager udgangspunkt i at inddrage egen viden og erfaringer.

  • At skabe balance (Kamp-flugt /ro-hvile)
  • Det hele menneske (Det fysiske, psykiske og sociale samt accept)
  • Øvelser til at sænke kroppens opmærksomhedsniveau og flytte fokus

Frokost. 13.10 – 14.10

Krop og psyke (fortsat) 14.10 – 15.00
Med afsæt i det foregående oplæg om krop og psyke laves en walk’n talk to og to opdelt i patienter og pårørende.

Workshops 15.00 – 17.30
Vi deler os op i to grupper der skiftes til at deltage i de to workshops. Hver workshop introducerer konkrete redskaber, som man kan finde inspiration i og evt. arbejde videre med i sin egen dagligdag. I mellem de to workshops holder vi alle en kaffepause ca. kl. 16.00-16.30.

Workshop I: Meta-kognitiv terapi v/ Lone Bjerge
Lone Bjerge, sundhedsfaglig baggrund, voksenunderviser, supervisor, kostvejleder og ICF-coach. Arbejder til dagligt som facilitator og coach ved Jobigen, Viborg Kommune i et tilbud for ledige og sygemeldte.

Metakognitiv tilgang kan have en effekt der, hvor man er kommet i psykisk mistrivsel. Det kan eksempelvis være ved alvorlig kritisk sygdom, som kan medføre overdreven indre fokus på eks. bekymringer, grublerier, trusselsmonitorering eller selvfokusering. Dette tager mange ressourcer og energi fra den enkelte. Formålet med tilgangen er derfor at få redskaber til at minimere denne overdrevne fokus på de specifikke tanker, som påvirker personen negativt, for herved at skabe en bedre balance i hverdagen.

I denne workshop vil vi bl.a. arbejde. med:

  • Uhensigtsmæssige overbevisninger om vores tanker. Det handler om at udvælge de mest hensigtsmæssige strategier og vide, at man har tanker og at man ikke er sine tanker.
  • Skabe forståelse for, hvordan man selv reagerer på alle tanker og følelser, og hvad man stiller op med dem. Hvad gør man i de enkelte situationer?

Workshop II: Mindfulness i hverdagen v/Anne Sinkbæk
Anne Sinkbæk har undervist i mindfulness og meditation i godt 10 år, Anne er selv PAH patient.

I denne workshop arbejder vi med mindfulness som en vej til mere ro, nærvær og accept af tingene, som de er. Anne vil kort introducere dig til nogle enkle teknikker og til to af mindfulness principperne. Alle kan deltage.

  • Mindfulness er en teknik, der styrker din evne til at være til stede i nu’et, og som kan hjælpe dig til at blive mere nærværende og fokuseret i en udfordrende hverdag.
  • Der arbejdes med åndedræt, kropsbevidsthed, nærvær og accept gennem dialog og øvelser.

Fælles afrunding (med underholdning) 17.30 – 18.00

Middag 19.00 –

Program for søndag d. 12. september

Morgenmad. 7.30 – 09.00

Pulmonal hypertension på OUH 9.00 – 10.00
Oplæg v/ Dr. med. Gro Egholm

Opsamling på medlemsseminar. 10.00 – 11.00

Generalforsamling. 11.00 – 13.00

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.