Loading...

PAH Patientforeningens tilknyttede lægeudvalg

Lægeudvalget består af:

  • Formand: Søren Mellemkjær, overlæge, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Erik Nielsen-Kudsk, overlæge, lektor, dr.med., Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Lars Fog, Formand for regionalt kardiologisk råd, Aalborg Universitetshospital
  • John Bonde Knudsen, speciallæge i reumatologi og intern medicin, formand for reumatologisk specialeråd i Region Syddanmark, OUH
  • Carsten Schade Larsen, overlæge, infektionsmedicin, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Hans Jørgen Andersen, praktiserende læge, Region Midtjylland
  • Jytte Graarup, Klinisk Sygeplejespecialist, Cand. Cur., Hjertecentret, Rigshospitalet
  • Charlotte Uggerhøj Andersen, Læge, lungemedicin, Ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Bagerst fra venstre ses: Bjarne Hoeg-Heise (PAH Patientforeningen), Jens Erik Nielsen-Kudsk og Hans Jørgen Andersen.

I midten fra venstre ses: Jytte Graarup, Ditte G.M. Lundsgaard (PAH Patientforeningen) og Charlotte Uggerhøj Andersen.

Forrest fra venstre ses: Bente Rasmussen (PAH Patientforeningen) og Søren Mellemkjær.

 

Meld dig ind i dag

Melde dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende. Det koster kun kr. 150,-/år.

 

Engangsdonation

Hvis du ønsker at støtte foreningen med en donation, har vi et par muligheder herunder.

 

 

 

 

Besøg os på facebook