Loading...

Medlemsseminar og Generalforsamling den 25.-26. april 2020
I år afholder PAH Patientforeningen medlemsseminar d. 25. april til 26. april. Der er overnatning på hotel Koldingfjord Fjordvej 154, 6000 Kolding. 

Deltagelse på medlemsseminaret koster 700,00 kr pr. person for overnatning med morgenmad, frokost og middag. Program for medlemsseminar finder du længere nede i denne mail.

Det er vigtigt, at vi modtager din tilmelding så hurtigt som muligt og senest 20. februar 2020. Tilmelding sker ved indbetaling på konto 8010 1550863 eller på mobilepay 93 84 84 48. 

Husk! at angive medlemsseminar og dit navn. 

Tilmelding til medlemsseminaret er bindende efter 20. februar hvilket betyder, at vi ikke kan refundere din indbetaling efter denne dato. 

Kun medlemmer, patienter så vel som pårørende, kan deltage i seminaret. 

Efter medlemsseminaret afholdes der ordinær generalforsamling d. 26. april kl. 11.00- 12.00.

Har du ikke mulighed for at deltage på medlemsseminaret, kan du også tilmelde dig kun til at deltage i generalforsamlingen søndag d. 26. april 2020. Det gør du ved at sende en mail til kontakt@pah.dk med angivelse af generalforsamling 2020 i emnefeltet. 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Program for sommerseminar d. 25. og 26. april 2020
for PAH patientforeningen.
Program for lørdag d. 25. april.
 • Velkomst & program. 11.00 - 11.30
  Under velkomst præsenterer deltagerne sig.
  Programmet for dagen bliver kort gennemgået.
 • Nye perspektiver på behandlingsforløb 11.30 - 13.00
  V/Overlæge, dr.med. Jørn Carlsen, Rigshospitalet.
 • Frokost. 13.00 - 14.00
 • At vandre på PAH vejen. 14.00 - 15.00
  v/psykologerne Charlotte Jensen og Flemming Lerche Olsen.
  Med udgangspunkt i moderne sorgteorier sætter vi fokus på at
  forstå de veje, som PAH tvinger os ind på, og hvordan vi med
  simple redskaber selv kan have indflydelse på oplevelsen af at
  vandre på disse veje.
  Undervisningen vil indeholde korte oplæg ved Flemming og
  Charlotte, hvorefter der vil være gruppearbejde for at arbejde
  med teorierne i praksis.
 • Kaffepause 15.00 - 15.30
 • At vandre på PAH vejen (fortsat) 15.30 - 17.00
 • Musikalsk indslag 17.00 - 18.00
 • Middag 19.00

Program for søndag d. 26. april.

 • Morgenmad. 7.30 - 9.30
 • Opsamling fra lørdag. 9.30 - 10.45
 • Generalforsamling 2020 11.00 - 12.00
  Herefter vil der være sandwiches og kildevand som man enten kan tage med til
  turen hjem eller nyde i haven hvis vejret tillader det.
Generalforsamling den 26. april 2020.

Dagsorden er som følger:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning om foreningens liv og aktiviteter i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, er man interesseret i at opstille skal man
  senest d. 12. april have fremsendt mail omkring dette til bestyrelsen via mail:
  kontakt@pah.dk
 • Valg af revisor.
 • Fastlæggelse af medlemskontingent.
 • Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen.
  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12. april 2020 via mail:
  kontakt@pah.dk
 • Eventuelt.

 

Meld dig ind i dag

 

Engangsdonation

Hvis du ønsker at støtte foreningen med en donation, har vi et par muligheder herunder.

 

 

 

 

Besøg os på facebook

 

 

Livet før og efter PAH-diagnosen - Sofie fortæller