Loading...

PAH Patientforeningen afholder medlemsseminar og generalforsamling 2019.

I år afholder PAH Patientforeningen medlemsseminar d. 4 maj til 5 maj. Der er overnatning
på hotel Koldingfjord Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Deltagelse på medlemsseminaret koster 700,00 kr pr. person for overnatning med
morgenmad, frokost og middag.

Det er vigtigt, at vi modtager din tilmelding så hurtigt som muligt og senest 1. marts 2019.
Tilmelding sker ved indbetaling på konto 8010 1550863 eller på mobilepay 93 84 84 48.
Husk! at angive medlemsseminar, dit navn og medlemsnummer.

Tilmelding til medlemsseminaret er bindende efter 1. marts , hvilket betyder, at vi ikke kan
refundere din indbetaling efter denne dato. Kun medlemmer, patienter så vel som pårørende, kan deltage i seminaret. Efter medlemsseminaret afholdes der ordinær generalforsamling d. 5. maj kl. 11.00- 12.30

Har du ikke mulighed for at deltage på medlemsseminaret, kan du også tilmelde dig kun til at
deltage i generalforsamlingen søndag d. 5. maj 2019. Det gør du ved at sende en mail til
kontakt@pah.dk med angivelse af generalforsamling 2019 i emnefeltet.

Vi glæder os til at se dig.

Program for medlemsseminar d. 4. og 5. maj 2019 for PAH patientforeningen.

Program for lørdag d. 4. maj.

 • Velkomst & program. 11.00 - 11.30
  Under velkomst præsenterer deltagerne sig.
  Programmet for dagen bliver kort gennemgået.

 • Walk n talk. 11.30 - 12.30
  Ved hjælp af dialogværktøjet “at leve med PAH” vil den enkelte
  overveje og klarlægge virkningen af PAH.
  De to målgrupper, patienter og pårørende, finder sammen to og to
  for at drøfte udfordringerne i hverdagen.

 • Hvordan fortæller vi vores børn, at vi er kronisk syge 12.30 - 13.00
  Præsentation af pjecen “Hvordan fortæller vi…

 • Frokost 13.00 - 14.00

 • Aktiv støtte til kronisk syge 14.00 - 15.00
  Præsentation af projekt kørende under Danske Regioner.

 • Kaffepause 15.00 - 15.30

 • “At leve med PAH” 15.30 - 18.00
  V/psykologerne Charlotte Jensen og Flemming Lerche Olsen.
  De to målgrupper vil, med hjælp fra psykolog, drøfte,
  hvordan de fremadrettet kan modtage den nødvendige
  emotionelle støtte til at håndtere sygdommen.

 • Middag 19.00

Program for søndag d. 22. april.

 • Morgenmad. 7.30 - 9.00
 • Opsamling og evaluering af seminaret 9.00 - 10.30

 • Generalforsamling 2019 11.00 - 12.30

 • Herefter vil der være sandwiches og kildevand
  som man enten kan tage med til turen hjem eller nyde i haven hvis vejret tillader det.

 

PAH Patientforeningens Generalforsamling d. 5. maj 2019.

Dagsorden er som følger:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning om foreningens liv og aktiviteter i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  Der er ikke valg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, da der jf. vedtægterne er valg
  hvert 2. år. Dog kan der opstilles nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, da antallet af
  bestyrelsesmedlemmerne ikke har noget det maksimale antal jf. vedtægterne.
 • Valg af revisor.
 • Fastlæggelse af medlemskontingent.
 • Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen.
 • Eventuelt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for PAH Patientforeningen

 

Meld dig ind i dag

 

Engangsdonation

Hvis du ønsker at støtte foreningen med en donation, har vi et par muligheder herunder.

 

 

 

 

Besøg os på facebook

 

 

Livet før og efter PAH-diagnosen - Sofie fortæller