Loading...

Vi er fem personer i bestyrelsen. Fire af os er patienter, 1 mand og tre kvinder, vi har alle fået konstateret sygdommen inden for de sidste 10 år. Vi har alle pumper, hvor vi får doseret noget af vores medicin igennem, nogen har indopereret pumpen, og andre har en udvendig pumpe.

Vi er så heldige at vi alle er i gang med noget, nogle af os er ved at uddanne os og andre har fast arbejde, både fuldtid og nedsat tid.

Vores formand i bestyrelsen er ikke selv syg, men er pårørende. Hun gør et stort arbejde med at få PAH patientforeningen til at fungere til gavn for patienter og pårørende.

Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for:

  • Udarbejdelse af årsregnskab og udarbejdelse af budget.
  • Forvaltning af aktiverne i foreningen.
  • Forberedelse og afholdelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
  • Administration, eksklusion og sletning af medlemmer.
  • Ansøgning og ansættelse af medarbejdere i foreningen.
  • Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, 2 til 4 ordinære medlemmer samt eventuelle suppleanter.
  • Bestyrelsen er valgt for 2 år af gangen.
  • Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Forlader et medlem valgt af generalforsamlingen bestyrelsen i valgperioden, fungerer suppleanter indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller næstformanden enten skriftligt eller mundtligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er indkaldt og mindst halvdelen er repræsenteret.

Beslutninger kan generelt vedtages ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Formanden er ordstyrer ved bestyrelsesmøder. Ved formandens fravær overgår ordstyrerposten til næstformanden. Hvis hverken formand eller næstformanden deltager, skal ordstyrerposten varetages af bestyrelsens ældste medlem.

Bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fravælges af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen:

Bente Rasmussen – Formand
Bente Rasmussen har været med i siden foreningens start. Bente er ikke selv syg, men hendes datter fik konstateret PAH i 2009. Bente er gift, og har to voksne børn. Hun har netop fået et barnebarn.

Ditte Geraldine Mejlsted Lundsgaard – Næstformand
Fik diagnosticeret PAH i 2012 og bindevævssygdommen MCTD (Mixed Connective Tissue disease)
Bor i Viborg med sin mand Jeppe og deres søn. Er uddannet cand. pæd. og arbejder som underviser og vejleder under beskæftigelsesforvaltningen i Viborg Kommune.

Bjarne Hoeg-Heise – Kasserer
Blev diagnosticeret med PAH i 2005.
Bor sammen med sin kone Ane og deres to børn Silke og Alfred. Har været medlem af bestyrelsen siden etableringen af foreningen. Er uddannet revisor men arbejder nu i en finansafdeling.

Pia Lercke – Bestyrelsesmedlem
Fik diagnosticeret PAH i 2013.
Bor i Ballerup med sin mand og deres 3 børn. Har en uddannelse inden for offentlig administration.

Sofie Moldenhawer Christensen – Bestyrelsesmedlem
Fik diagnosticeret SLE (Lupus) i 2006 og PAH i 2010.
Bor i København. Har studeret fotografi i England og kunsthistorie på Københavns Universitet. Er uddannet pædagog.

 

Meld dig ind i dag

Melde dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende. Det koster kun kr. 150,-/år.

 

Engangsdonation

Hvis du ønsker at støtte foreningen med en donation, har vi et par muligheder herunder.

 

 

 

 

Besøg os på facebook